Thursday, 15. August 2024

The Idiot

Salzburg Festival 2024

19:00 Felsenreitschule, Salzburg, Austria
Vienna Philharmonic in Salzburg Zoom Vienna Philharmonic in Salzburg © Salzburg Festival / Anne Zeuner
Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla
Orchestra Vienna Philharmonic
Program Mieczyslaw Weinberg Der Idiot. Oper in vier Akten, op. 144

Cast

Bogdan Volkov Prince Lev Nikolayevich Myshkin 

Ausrine Stundyte Nastasya Filippovna Barashkova 

Vladislav Sulimsky Parfyon Semyonovich Rogozhin 

Iurii Samoilov Lukyan Timofeyevich Lebedev 

Clive Bayley Ivan Fyodorovich Yepanchin, general 

Margarita Nekrasova Yelizaveta Prokofyevna Yepanchina, his wife 

Xenia Puskarz Thomas Aglaya Ivanovna Yepanchina 

Jessica Niles Alexandra Ivanovna Yepanchina 

Pavol Breslik Gavrila (Ganya) Ardalionovich Ivolgin 

Alexander Kravets Knife grinder 

Herren der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor 

Jörn Hinnerk Andresen Chorus Master 

Other dates

Friday
2
August 2024
Buy tickets
Fri, August 2, 2024

The Idiot Premiere

Salzburg Festival 2024

18:00
Felsenreitschule, Salzburg, Austria

DIRIGENTIN

Mirga Gražinytė-Tyla

Programme

  • Mieczyslaw Weinberg
Buy tickets
Vienna Philharmonic in Salzburg
© Salzburg Festival / Anne Zeuner
Sunday
11
August 2024
Buy tickets
Sun, August 11, 2024

The Idiot

Salzburg Festival 2024

18:00
Felsenreitschule, Salzburg, Austria

DIRIGENTIN

Mirga Gražinytė-Tyla

Programme

  • Mieczyslaw Weinberg
Buy tickets
Vienna Philharmonic in Salzburg
© Salzburg Festival / Anne Zeuner
Sunday
18
August 2024
Buy tickets
Sun, August 18, 2024

The Idiot

Salzburg Festival 2024

19:00
Felsenreitschule, Salzburg, Austria

DIRIGENTIN

Mirga Gražinytė-Tyla

Programme

  • Mieczyslaw Weinberg
Buy tickets
Vienna Philharmonic in Salzburg
© Salzburg Festival / Anne Zeuner
Friday
23
August 2024
Buy tickets
Fri, August 23, 2024

The Idiot

Salzburg Festival 2024

18:30
Felsenreitschule, Salzburg, Austria

DIRIGENTIN

Mirga Gražinytė-Tyla

Programme

  • Mieczyslaw Weinberg
Buy tickets
Vienna Philharmonic in Salzburg
© Salzburg Festival / Anne Zeuner